Cảm nhận khách hàng

Anh Hồ Hữu Hùng - Công ty CP Tư vấn điện 3

Hệ thống điện mặt trời đã hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu tại PECC3. Tôi đánh giá cao năng lực thi công của DAT và sẽ tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

Tin chính sách

EVN TP Hồ Chí Minh gửi Thư ngỏ khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời

Ngày 21/5/2018, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã gửi Thư ngỏ khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời nhằm tiết kiệm chi phí bên cạnh biện pháp tốt nhất hiện tại là sử dụng tiết kiệm...

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!