Dự án cần tìm

EVN-PECC3 triển khai điện mặt trời hòa lưới

DAT đã triển khai hệ thống 2 kW điện năng lượng mặt trời phục vụ nghiên cứu tại Công ty CP Tư Vấn Xây dựng Điện 3 (EVN-PECC3). Dự án được thực hiện để so sánh sản lượng của hai hệ thống trong điều kiện các tấm pin lắp cố định và xoay theo mặt trời.

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!