Câu hỏi

Các hệ số nào cần cân nhắc khi tính bài toán đầu tư cho hệ thống ?

Trả lời

Thông thường, các chuyên viên quản lý dự án điện mặt trời của DAT Solar sẽ hỗ trợ khách hàng phân tích đầu tư, tài chính để tìm phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu. Việc tính bài toán đầu tư cần phải chính xác và khách quan với đầy đủ các hệ số đầu vào bao gồm:
1.Suất tăng giá điện bình quân năm: từ 5 -7,5%
2.Hệ số lạm phát tại Việt Nam : khoảng 7-8%/năm
3.Khấu hao của hệ thống: 3%/năm
4.Suy giảm sản lượng đầu ra: 0,8%/năm

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!