Câu hỏi

Hệ thống có thể hoạt động được bao lâu? Bao lâu thì hoàn vốn?

Trả lời

Nếu không có các yếu tố ngoại cảnh (như thiên tai, cháy nổ, sét) thì hệ tấm pin mặt trời có thể hoạt động lên tới 30 năm. Trong đó hệ thống inverter có thể hoạt động đến 10 năm trước khi cần thay mới. Do đó, với mức giá điện như hiện nay thì việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời có thời gian hoàn vốn như sau:

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất: khoảng 5 năm.

+ Đối với doanh nghiệp thương mại: khoảng 4 năm.

+ Đối với gia đình: khoảng 5 năm.

Điều kiện:

- Không vay vốn (vay sẽ tính theo % vay, lãi suất).

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!