Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 445W

Công suất: 445 W

Loại: Mono

Hãng: Canadian Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 440W

Công suất: 440 W

Loại: Mono

Hãng: Canadian Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 410W

Công suất: 410 W

Loại: Poly

Hãng: Canadian Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 365 W

Công suất: 365 W

Loại: Poly

Hãng: Canadian Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 415W

Công suất: 415 W

Loại: Poly

Hãng: Canadian Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 450W

Công suất: 450 W

Loại: Mono

Hãng: Canadian Solar

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!