Bộ hybrid inverter - BD3K6TL và BD5KTL

Công suất: 3.6 ~ 5 kW

Hãng: INVT

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!