Bộ inverter hòa lưới iMars MG 1 pha 220V

Công suất: 0.75 ~ 3 kW

Hãng: INVT

Bộ inverter hòa lưới iMars MG 1 pha 220V

Công suất: 4 ~ 5 kW

Hãng: INVT

Bộ inverter hòa lưới iMars BG 3 pha 380 V

Công suất: 6 ~ 10 kW

Hãng: INVT

Bộ inverter hòa lưới iMars BG 3 pha 380 V

Công suất: 20 ~ 40 kW

Hãng: INVT

Bộ inverter hòa lưới iMars BG 3 pha 380 V

Công suất: 12 ~ 17 kW

Hãng: INVT

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!