Tên Download Loại File Size
1 Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời pdf 99.4 KB
2 Quyết định sửa đổi, bổ sung cơ chế mua bán điện mặt trời áp mái pdf 276.5 KB
3 Profile Solar pdf 7836.7 KB
4 Catalogue Solar Pumping Inverter (GD100-PV) pdf 13675 KB
5 Catalogue Solar Pumping Inverters (BPD) pdf 344.8 KB
6 Catalogue Bộ hòa lưới iMars MG 4-10KW pdf 290.8 KB
7 Catalogue Bộ hòa lưới iMars MG 1-3KW pdf 289.6 KB
8 Catalogue BG Solar series inverter pdf 8246 KB
9 Quyết định 4495/QĐ-BTC về giá bán điện pdf 1197.8 KB
10 Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án điện mặt trời pdf 4356.4 KB
11 DAT là Tổng đại diện của Tập đoàn quốc tế INVT tại Việt Nam pdf 9680.2 KB
12 Chứng chỉ DAT là đối tác của Canadian Solar tại Việt Nam pdf 3572.6 KB
13 Tài liệu Thông báo Cơ chế mua bán điện 2017 pdf 450.8 KB
14 Tài liệu giải pháp DAT Solar pdf 12723 KB
15 Chứng chỉ tấm pin năng lượng trời Canadian zip 13993 KB
16 Chứng chỉ inverter iMars Hòa lưới 3 pha 380 (20-30kW) zip 4638.5 KB
17 Chứng chỉ inverter iMars Hòa lưới 3 pha 380 (6-17kW) zip 5117.4 KB
18 Catalogue iMars Solar Inverter pdf 4120 KB
19 Phần mềm giám sát bằng điện thoại rar 1096.8 KB
20 Phần mềm giám sát bằng máy tính zip 8251.5 KB
21 Phần mềm Thiết kế iMars zip 9116.8 KB

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!